กรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช้สารเคมี (Non–Chemical Postharvest Treatments)

12 สิงหาคม 2564

กรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช้สารเคมี (Non–Chemical Postharvest Treatments)

กรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช้สารเคมี เป็นการปรับสภาพผักผลไม้ด้วยการใช้วิธีต่างๆ โดยไม่ใช้สารเคมี ทั้งการใช้สารที่มาจากธรรมชาติ เช่น ไคโตซาน อะมิโน สารสกัดจากพืช/สมุนไพรต่างๆ ที่สามารถใช้ในการล้างหรือทำความสะอาดผลิตผล และสารเคลือบผิวผักและผลไม้เพื่อลดการคายน้ำ ลดการหายใจ รักษาสภาพผลิตผล เช่น การใช้สารที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลัก (กลูเตน คอลลาเจน เคซีน) หรือสารที่มีพอลิแซคคาไรด์เป็นองค์ประกอบหลัก (เซลลูโลส ไคโตซาน แป้ง แพคติน) หรือพวกลิปิด (แวกซ์) รวมทั้งสารสกัดจากพืช/ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติต้านจุลินทรีย์ (Anti–Microbial) และสารเคลือบที่มีคุณสมบัติในการกำจัดแมลง เพื่อให้ปลอดภัยกับผู้บริโภค

.

นอกจากนี้การยืดอายุการเก็บรักษาสามารถทำโดยวิธีทางกายภาพต่างๆ ที่ไม่มีสารตกค้างถึงผู้บริโภค เช่น การใช้ความร้อน ความเย็น การใช้แรงดัน คลื่นไมโครเวฟ อัลตราซาวน์ รังสี UV และการใช้เทคโนโลยีพลาสมา เป็นต้น ซึ่งอาจใช้ร่วมกันแบบผสมผสาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่หลากหลาย ทั้งลดอัตราการหายใจของผักผลไม้ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา และการรักษาคุณภาพผลผลิต

.

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #NonChemicalPostharvestTreatments #NIA

ดาวน์โหลด PDF