แก้ไขวิกฤต “สังคมผู้สูงอายุ” ด้วยนวัตกรรม “หุ่นยนต์”

 31 สิงหาคม 2561

 

ในตอนนี้ปัญหาของประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่กำลังพัฒนากำลังประสบปัญหาก็คือ ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุถ้าจะทำความเข้าใจง่าย ๆ ก็คือสังคมที่มีอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตของคนในประเทศ ทำให้ประเทศประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้หลาย ๆ ประเทศนำหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนปัญหาสังคมผู้สูงอายุ แต่จะเป็นด้านใดบ้าง ในบทความนี้เรามีคำตอบ

#สนช #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA #นวัตกรรม #นวัตกรรมไม่ใช่แค่สินค้า #IFI #FutureScene #FutureIdeas

ดาวน์โหลด PDF

ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมีการลงทุนถึง 60,000 ล้านบาทกับการซื้อหุ่นยนต์มาใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม

ด้านการรักษาความปลอดภัย ตอนนี้ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว โดยหุ่นยนต์นี้ถูกใช้ในการดูแลความปลอดภัยและบอกเส้นทางแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

ด้านร้านอาหารและการบริการ ตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นได้มีการใช้หุ่นยนต์เข้ามามีส่วนรวมมากขึ้นเช่นการนำหุ่นยนต์ชงกาแฟเข้ามาทำงานแทนมนุษย์และมีการนำหุ่นยนต์ส่งซูชิที่สามารถบรรจุซูชิสำหรับลูกค้ามากถึง 60 คน และนอกจากนั้นเองยังมีการเปิดตัวโรงแรมที่บริการโดยหุ่นยนต์เกือบทั้งหมดของโรงแรมอีกด้วย

ด้านการรักษา เนื่องจากปัญหาสังคมผู้สูงอายุทำให้ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถดูแลคนแก่ได้ โดยว่ากันว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีการออกแบบมาให้เข้าใจสภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วยังมีการนำหุ่นยนต์พยาบาลเข้ามาทำงานแทนพยาบาลอีกด้วย

ด้านศาสนา ตอนนี้ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำหุ่นยนต์นักบวชเข้ามามีบทบาทการทำพิธีศพโดยมีความสามารถในการสวดศพ และนอกจากนั้นยังพบว่ามีค่าแรงน้อยกว่าการจ้างพระที่เป็นคนมาทำพิธีกรรมอีกด้วย