เตรียมความพร้อมสู่อนาคต เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 (FUTURE READY PROGRAM For Thailand 4.0)

 30 มกราคม 2562 ที่ The Brick X อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สภาพัฒน์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่อนาคต เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 FUTURE READY PROGRAM For Thailand 4.0”

ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพ

เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging trends) และพลิกผัน (disruptive changes) รวมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการสำรวจอนาคต และการใช้เครื่องมือในการมองอนาคต การคิดเชิงออกแบบและการสร้างนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อรองรับอนาคตให้สามารถตอบโต้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาด ท่ามกลางความท้าทาย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 081 909 0520 (หลักสูตรการอบรม) /062 384 9715 (การเงินและการลงทะเบียน)

E-mail : nesdb-courses@gmail.com

https://www.nesdb.go.th/main.php?filename=frpthai40

#สภาพัฒน์ #FUTUREREADYPROGRAMForThailand 4.0

ดาวน์โหลด PDF