“ห้องเรียน”

 31 สิงหาคม 2561

 

การเรียนรู้นั้นมีหลายรูปแบบโดยที่เราไม่จำเป็นต้องจำกัดการเรียนไว้กับคำว่า “ห้องเรียน” หรือคำว่า “โรงเรียน” เพียงเท่านั้น เพราะการมาถึงของยุค 4.0 ทำให้การศึกษาหาความรู้ก็เปลี่ยนไป โดยในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับการเรียนรู้สมัยใหม่ที่เรียกว่า "Digital Education"

"Digital Education" คือ การเรียนรู้ที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างการเรียนที่มุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับการประยุกต์ใช้เข้ากับเทคโนโลยีต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน โดยการเรียนการสอนนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิงวิพากษ์ และความคิดอย่างมีระบบ เป็นต้น ซึ่งข้อดีของ Digital Education นอกจากจะพัฒนาความคิดของผู้เรียนแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือความอิสระของผู้เรียน ที่จะเลือกเรียนที่ไหน และเวลาใดก็ได้

“Digital Education” สามารถประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง?

  1. 1. การสอนผ่าน Youtube

  2. 2. การสอนผ่านการเล่นเกม โดยใช้เกมออกแบบโจทย์ให้กับผู้เรียน

  3. 3. สร้าง Blog สำหรับถ่ายทอดความรู้

  4. 4. สร้างกลุ่มบน Facebook หรือ Line เพื่อให้ผู้สอนกับผู้เรียนใกล้ชิดกัน

เราจะเห็นได้ว่าการเรียนในรูปแบบของ Digital Education นั้นน่าสนใจมาก เพราะเป็นการขยายขอบเขตของคำว่าการเรียนรู้ออกไปและยังทำให้ผู้เรียนและผู้สอนมีอิสระในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพได้มากขึ้นกว่าการเรียนในรูปแบบปัจจุบัน

#สนช #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA #นวัตกรรม #นวัตกรรมไม่ใช่แค่สินค้า