ตลาดนัดนโยบาย – ทางเลือกนโยบายพลังงาน

 12 กันยายน 2561

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมงาน "ตลาดนัดนโยบาย - ทางเลือกนโยบายพลังงาน" จัดโดย สถาบันนโยบายสาธารณะ (SPP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ และผู้ชำนาญการด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศไทย

"ร่วมสร้างภาพอนาคตด้านพลังงาน เพื่อการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน"

#SPP #CMU #IFI #FutureForce #FutureTalk #FutureEnergy