ตลาดนัดนโยบาย – ทางเลือกนโยบายพลังงาน

 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ ไอแมกซ์ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4 ห้าง ดิ เอ็มควอเทียร์

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหชน) (NIA) ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดสัมมนา Trend Talk#8 ในหัวข้อ Renovate to Innovate: Moving Forward with Agility in the Digital Era วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ไอแมกซ์ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4 ห้าง ดิ เอ็มควอเทียร์

#IFI #FutureForce #FutureTalk