งานประชุมนานาชาติ “Asia-Pacific Futures Network Conference” (AFPN) ครั้งที่ 5

 19 กันยายน 2562

บรรยากาศงานประชุมนานาชาติ “Asia-Pacific Futures Network Conference” (AFPN) ครั้งที่ 5 ภายใต้ธีม ASEAN 2030 ณ Ananda UrbanTech Campus (17-18 กันยายน 2562)

ขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตร: ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB), บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, The Change Initiative และเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ APFN

และขอขอบคุณนักอนาคตศาสตร์ นักคิด และตัวแทนนักนโยบายจากนานาประเทศที่เข้าร่วมและมีส่วนร่วมให้งานประสบความสำเร็จ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากงานสัมมนาได้ที่ Facebook: Innovation Foresight Institute - IFI

#APFN2019 #IFI #FuturistNetwork #AnadaDevelopment #ADB