ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้เงินสนับสนุนจากกิจกรรม “NIA CREATIVE CONTEST 2019: How do you work in the future”

 2 กันยายน 2562

🎊ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้เงินสนับสนุน 5,000 บาท🎊

จากการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป “NIA CREATIVE CONTEST 2019: How do you work in the future” ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา

ผู้ที่ได้เงินสนับสนุนสามารถมารับเงินได้

ในวันที่ 2-3 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น.

ณ ภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง ชั้น 1M

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***สำหรับทีมอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมเวิร์คช๊อป ไม่ได้รับเงินสนับสนุน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ตามปกติ และมีสิทธิชิงทุกรางวัลได้เช่นกัน***

เปิดรับผลงานวันที่ 2 กันยายน จนถึง 23 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. เท่านั้น

สามารถส่งผลงานได้ที่ https://accounts.google.com/signin/v2/identifier…

#IFI #CreativeContest2019 #ImagesOfFutures #HowDoYouWorkInTheFuture