การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต รุ่นที่ 3

 20 ธันวาคม 61 ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต" รุ่นที่ 3 วันที่ 20 ธ.ค. 61 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถือเป็นการจัดการสาธิตครั้งสุดท้ายก่อนที่ทีมวิจัยจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุง "คู่มือการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต" ต่อไป

เตรียมพบกับคู่มือฯ ฉบับปรับปรุง ในเดือนมกราคม 2562 ครับ

#IFI #FutureForce #FuturistToolsBox