การลงนามความร่วมมือด้านนโยบายนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม

 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ LKY School of Public Policy ประเทศ Singapore

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ได้ลงนามความร่วมมือด้านนโยบายนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรมกับ LKY School of Public Policy, Singapore เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือจะเป็นเรื่องการสร้างเครือข่ายและความสามารถกำลังคนด้านอนาคตศาสตร์ (Futures-studies Professional) และเพื่อตอบรับกับการที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 นี้ สถาบัน IFI จะมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป

#IFI #FutureForce #FuturistNetwork #AseanChairmanship