การมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

 5 ตุลาคม 2562 ที่ สามย่านมิตรทาววน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เก็บตกภาพบรรยากาศการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่าน มิตรทาวน์

NIA ได้จัดงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี โดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นครอบคลุมทุกมิติ และอาศัยโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model: IOM) เพื่อวัดประเมินศักยภาพขององค์กรด้านการจัดการนวัตกรรมในด้านต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม (https://iop.nia.or.th)

โดยในปี 2562 นี้ มีบริษัทนวัตกรรม 10 บริษัท ที่ได้รับเสนอชื่อรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประกอบด้วย

*****

[ องค์กรนวัตกรมดีเด่น ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก]

# บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด

# บริษัท สยามสแควร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

*****

[ องค์กรนวัตกรมดีเด่น ประเภทธุรกิจขนาดกลาง]

# บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด

# บริษัท อุ๊คบี จำกัด

# บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด

# บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด

*****

[ องค์กรนวัตกรมดีเด่น ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่]

# บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

# บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

# บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

# บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 10 บริษัทด้วยครับ

#NIA #IFI #InnovationAward #องค์กรนวัตกรรมดีเด่น #IOP #รางวัลนวัตกรรม