ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (Public Hearing) โครงการวิจัย

20 มกราคม 2565

📣 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (Public Hearing) โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาการประเมินความพร้อมระบบนิเวศนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม “อุตสาหกรรมอาหาร และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09:30 – 11:30 น.

📲 สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้แล้ววันนี้‼️ หรือคลิก

https://qr.page/g/2Pd64mgGAYX