การจัดกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้านั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.03 Business Focus

3 กุมภาพันธ์ 2565

:: การจัดกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้านั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.03 Business Focus ::

 

 

📢 ปัจจุบัน ความรวดเร็วและถูกต้องในการตอบสนองผู้ใช้งานนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าและผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชนหรือภาครัฐต่างก็ต้องปรับกลยุทธ์กันตลอดเวลา

 

ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมโดยคำนึงถึงความคาดหวังของลูกค้าและสภาพตลาดเป็นเป้าหมายหลักจะช่วยให้การนำเสนอนวัตกรรมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างโดดเด่น เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร [ตอนที่ 3 – Business Focus] https://youtu.be/cxDhCelJTaw

 

🤓 เรียนรู้แนวทางการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมทั้ง 8 มิติตามโมเดล IOM คลิกเลย

>> https://youtube.com/playlist...

#IFI #NIA #IOM #InnovativeOrganization