กิจกรรมต่อไปภายใต้งานประกวดวีดิทัศน์โครงการ NIA Creative Contest 2020

 29 มิถุนายน 2563

✨ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมแถลงข่าวโครงการ NIA Creative Contest 2020 ภายใต้หัวข้อ FUTURELAND ของทั้ง 4 ภาค✨

กิจกรรมกรรมต่อไปคืองาน Workshop ที่เตรียมจัดขึ้นใน

- ภาคกลาง วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

- ภาคเหนือ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

- ภาคอีสาน วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- ภาคใต้ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ อุทยาวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

 

🟠🟢แล้วพบกัน🔴🔵

 

#IFI #FUTURELAND

#NIA #CreativeContest2020